top of page

Hållbar solkraft för dina behov

Fråga inte oss - fråga våra kunder! Läs mer om våra projekt och hur vi hjälpt privatpersoner och företag med sina energibehov genom solkraft.

Solar Panels
Installing Solar Panels

Bättre för planeten, bättre för dig

Vi levererar en helhetslösning för ditt behov av solenergi. Vi både levererar, monterar, installerar och underhåller solpaneler vilket gör att du kan lita på en hög kvalitet och en långsiktig relation. Solkraft är en investering för en hållbar framtid, ett beslut idag som påverkar resten av ditt liv. Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med?

Grön teknik

Från och med den 1 januari 2023 är det mer förmånligt att installera solceller - avdraget kan bli upp till 20%  på den totala installationskostnaden, och upp till 50% för installation av ditt lagringssystem och laddningspunkt till elbilen. Inte illa, va? Det är rätt tid att satsa på energi från solen. 


Hos Skatteverket kan du läsa mer om Avdrag för grön teknik (länk)

Installing Solar Panels

Grön energi
(som betalar sig själv)

Solkraft är en ekonomisk helhetslösning för att lösa ditt energibehov, och samtidigt bidra till en grönare planet. Solceller är en lönsam investering idag, med en genomsnittlig avkastning på 5-15%. Det är högre än de fåtal procent som ett sparkonto kan ge. Genom att både köpa mindre el och sälja överskottsel till det gemensamma nätet bidrar du till en mer hållbar och sund elmarknad där också planeten mår bra. Så, tack för att du väljer solkraft!

Den nya generationens solceller

Vi älskar solkraft mer än något annat och våra ingenjörer uppdaterar sig ständigt kring den senaste teknikens utveckling. För oss är varje ny installation en mindre revolution, ett steg in i framtiden och ett bidrag till hållbar utveckling i en global värld. Vi ställer höga krav på våra leverantörer och använder oss bara av de vassaste teknologierna. Forskningen kring solkraft upptäcker nya möjligheter varje dag och vi följer med spänning utvecklingen. I verksamheten har vi även en mångårig erfarenhet och kunskap inom takbranschen, vilket är till stor fördel för dig som kund. Genom att ha hög teknologisk kompetens inom företaget kan vi säkerställa att också våra leverantörer hänger med i utvecklingen, något som blir allt viktigare i en växande marknad.

NYHETER

Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page